TOP WEEKLY MANGA

So I Married An Anti-Fan summary:

The romance between famous K-pop star Hoo Joon and his official anti-fan reporter Lee Geun-Young who end up cohabitating?

Show Less ⇧

SO I MARRIED AN ANTI-FAN CHAPTERS

Similar Manga Recommendations

P x P

P X P

Vol.1 Chapter 3.5: Baby It's You Author(s) : YOSHIZUMI Wataru View : 55,552
Boyish Girlfriend

Boyish Girlfriend

Chapter 10 Author(s) : Kawai Rou View : 467,048
The Wolf's Gratitude

The Wolf's Gratitude

Chapter 5: Agreement [END] Author(s) : Lan Lin, Jixiang Cha View : 103,269
Tsuzuki wa Mata Ashita (Nao Hinachi)

Tsuzuki Wa Mata Ashita (Nao Hinachi)

Chapter 2 Author(s) : Nao Hinachi View : 108,717
Turn Me On

Turn Me On

Chapter 1.5 Author(s) : Aoi Hashimoto View : 77,937
Oh! Men!

Oh! Men!

Chapter 15: Chicken Pho Author(s) : Aya View : 183,241
Manhunt

Manhunt

Chapter 19: Criminal Police Captain Author(s) : Mu Yu Nian Hua View : 122,926