TOP WEEKLY MANGA

Himawari-san (SUGANO Manami) summary:

The development of a gentle, warm relationship between a bookstore owner and a high-school student.

Show Less ⇧

HIMAWARI-SAN (SUGANO MANAMI) CHAPTERS

Similar Manga Recommendations

Hikizuru Oto

Hikizuru Oto

Chapter 1 Author(s) : Harada View : 53,609
Kidou Senshi Gundam: Orera Renpou Gurentai

Kidou Senshi Gundam: Orera Renpou Gurentai

Vol.3 Chapter 15 Author(s) : Sono Yoshihiro View : 118,771
Akazukin Cha Cha

Akazukin Cha Cha

Chapter 28: Small Seravy, Big Pinch Author(s) : Ayahana Min View : 209,814
Shisei Gokumon

Shisei Gokumon

Vol.1 Chapter 7: The Night Star's Repaying 2 Author(s) : Kuku Hayate View : 162,394
Ryushika Ryushika

Ryushika Ryushika

Chapter 55.2: How To Fly Through The Sky (2) Author(s) : Abe Yoshitoshi View : 420,276
Suimenka

Suimenka

Ch.0 : Oneshot Author(s) : Harada View : 38,028
Gosan no Heart

Gosan No Heart

Chapter 5.5 : Special Author(s) : Ogawa Chise View : 232,306
Baroque - Ketsuraku no Paradigm

Baroque - Ketsuraku No Paradigm

Vol.3 Chapter 17 : Festival Author(s) : Ueda Shinsyu View : 120,672