TOP WEEKLY MANGA

Hanshin Tigers Sousetsu 80 Shuunen Kinen Zoukan

Hanshin Tigers Sousetsu 80 Shuunen Kinen Zoukan

Vol.1 Chapter 15 : Hanshin Hangi [Hayashida Q] Author : Hayashida Q.,Takahashi Rumiko,Takai Kenichirou,Koji Joukura,Nakahara Yuu,Matsuda Naoko,Sasou Akira,Hori Nobuyuki,Takahashi Tsutomu,Takahashi Last updated : Jun-02-2019 15:47 View : 31,718
Hanshin Tigers 80th Anniversary Special

Hanshin Tigers 80th Anniversary Special

Vol.1 Ch.15 : Hanshin Hangi [Hayashida Q] Author : Hayashida Q.,Takahashi Rumiko,TAKAI Kenichirou,KOJI Joukura,NAKAHARA Yuu,MATSUDA Naoko,SASOU Akira,HORI Nobuyuki,TAKAHASHI Tsutomu,TAKAHASHI Noboru,SHIRIAGARI Kotobuki,TSUNOMARU,YAMAAKI Douton,KIKUNI Last updated : Jun-02-2019 15:47 View : 25,483